Samarbejde med sundhedspersoner er en meget vigtig faktor i Biogens forskning og udvikling af innovative behandlinger, som kan forbedre livskvaliteten for patienter. Biogen er også overbevist om at dette samarbejde skal foregå i et transparent miljø.

Som medlem af EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) tilslutter Biogen sig EFPIA Disclosure Code som forpligter os til at indsamle og offentligøre oplysninger om dette samarbejde i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Ved slutningen af hvert kalenderår indsendes en liste til Lægemiddelstyrelsen med navne på læger, vi har haft samarbejde med i det forløbne år, både lønnet og ulønnet, arbejdssted og personnummer eller CVR nummer, samt hvilken periode samarbejdet har fundet sted. Lægernes samarbejde med virksomheder offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Donationer og tilskud

Samarbejdsaftaler med patientforeninger