Om Biogen

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.™

Hos Biogen har vi en klar mission: Vi er pionerer inden for neurovidenskab.

Biogen, en af verdens første globale virksomheder indenfor bioteknologi, blev grundlagt i 1978 af Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray og Nobelprisvinderne Walter Gilbert og Phillip Sharp. Vi har været førende inden for innovativ videnskabelig forskning og har i de sidste 10 år haft som mål at bekæmpe invaliderende neurologiske sygdomme.

Mange mennesker i hele verden lever med multipel sklerose, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) samt  mindre udbredte sygdomme som spinal muskelatrofi (SMA) og progressiv supranukleær parese (PSP).

Vi ser store behov og muligheder for medicinske gennembrud indenfor neurovidenskaben.

Hos Biogen råder vi over ekspertise fra nogle af verdens bedste neurologer og neurobiologer. Ved at samarbejde med læger og forskere i hele verden vil vi fremme den medicinske forskning. Vores fokus på neurovidenskab, vores videnskabelige ekspertise og vores engagement gør det muligt at gøre en forskel inden for forskning og udvikling af lægemidler til gavn for samfundet.

For at sikre at vores medicin kommer hurtigst muligt på markedet, råder vi over teknologiske kompetencer og metoder, som sikrer en flydende overgang fra udvikling til produktion.

Vi anerkender den indsats som sundhedspersonalet, plejere, familiemedlemmer og venner gør overfor mennesker, der lever med neurologiske sygdomme.

Biogen engagerer sig og støtter interesseorganisationer og patientforeninger i deres arbejde.

I anerkendelse af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for, samarbejder vi med dem og de regulatoriske myndigheder, så dem, der har behov for det, kan få adgang til vores medicin.

Vi agerer professionelt, etisk og i overensstemmelse med reglerne.

Biogen bidrager til lokalsamfundet. Vi ønsker at være en arbejdsplads hvor vores medarbejdere trives og  mangfoldighed, rummelighed samt miljømæssige hensyn vægtes højt.

We care deeply. Vi bestræber os på  at gøre en forskel.

We work fearlessly. Vi giver ikke op, når vi møder udfordringer, og tænker innovativt i alt, hvad vi gør.

We change lives. Vi er ydmyge overfor muligheden at ændre liv.