Lægemidler

Lægemidler i Danmark

Nedenstående findes vores lægemidler der er godkendte i Danmark. Disse oplysninger er kun gældende i Danmark.

Find produktoplysninger vedrørende andre lande her: visit your country's Biogen affiliate website.