Alzheimers Sygdom

Vores neurologiske forsknings- og udviklingsorganisation arbejder med nye tilgange til neurodegenerative sygdomme, der ikke tidligere har været behandling for, såsom Alzheimers sygdom.

Vi betragter Alzheimers sygdom som et område, hvor vi kan gøre en stor forskel i patienternes liv. I dag findes der ingen behandling til at forebygge, bremse eller standse sygdomsprogressionen.  

Alzheimers sygdom er en progredierende neurologisk sygdom, der hæmmer hjernens evne til at tænke og dermed muligheden for at leve et selvstændigt liv for millioner af mennesker verden over. I dag lever over 40 millioner mennesker i hele verden med Alzheimers og andre demens sygdomme. Disse tal er hurtigt stigende.

Denne sygdom ødelægger ikke kun livskvaliteten, men afkorter også antal leveår. Det er den tredje hyppigste årsag til dødelighed blandt mennesker over 65 år, efter kræft og hjertesygdomme.

Alzheimers sygdom diagnosticeres oftest blandt mennesker på 65 år eller derover, men den begynder tidligere med små - næsten umærkelige - neurologiske forandringer. Disse forandringer starter flere år, eller endda årtier, før symptomer på sygdommen begynder at opstå.  I det tidlige stadie vil mange opleve milde tegn på kognitiv svækkelse.

Biogen har forpligtet sig til at fremme forskning og behandling af Alzheimers sygdom. Vores vision er at behandle Alzheimers sygdom gennem innovative lægemidler for at forbedre patienters og omsorgspersoners liv.

Vores forskningsprogrammer sætter fokus på sygdommen i det tidlige stadie. Vi målretter dem mod patologien for amyloid og tau – proteiner, der menes at spille en afgørende rolle i Alzheimers sygdomsudvikling. Disse programmer spænder fra prækliniske forsøg til kliniske fase 3-forsøg.