Forskning og innovation

Biosimilære lægemidler

Biogens holdning er, at biosimilære lægemidler er vigtige for at sikre midler til den fremtidige innovation inden for sundhedssystemet. Biosimilære lægemidler kan afhjælpe nogle af byrderne for sundhedssystemet ved at sikre besparelser og fremme bæredygtig adgang til behandlinger. Biosimilære lægemidler kan også give patienter og læger flere muligheder for at imødekomme individuelle behov.

Fordele ved biosimilære lægemidler

Biosimilære lægemidler giver flere mennesker mulighed for at få adgang til effektive behandlinger samtidig med at der opnås besparelser i sundhedssystemet.

Biosimilære lægemidler er nye versioner af allerede eksisterende biologiske lægemidler1, også kaldet referencelægemidler. Anvendelsen af biosimilære lægemidler muliggør, at flere patienter kan få adgang til livsændrende biologiske behandlinger. Biosimilære lægemidler resulterer også i et større udvalg af relevante behandlinger for læger og patienter.

I cirka 40 år har Biogen udviklet og fremstillet originale biologiske lægemidler. Derfor er Biogen i dag én af blot en håndfuld virksomheder, som har investeret i de nødvendige, avancerede produktionsfaciliteter, der sikrer den høje kvalitet, der er nødvendig for at producere biosimilære lægemidler. 2

Biosimilære lægemidler

Hos Biogen fokuserer vi på flere sygdomsområder. Vi ønsker, at vores forskning har fokus på at løse udfordringer af samfundsmæssig relevans og understøtter yderligere innovation.

Biosimilære lægemidler kan tilføre værdi for både patienter, læger, sundhedssystemer og samfundet som helhed. Fordi biosimilære lægemidler muliggør behandling af millioner af mennesker og sikrer store besparelser i sundhedssektoren, er de centrale i Biogens vækststrategi. Vores vision er, at vi vil være blandt de førende inden for biosimilære lægemidler.

Biogens biosimilære lægemidler anvendes af hundredetusinder i dag, og de kan potentielt indgå i behandlingen af millioner af mennesker i fremtiden.

Besparelser opnået ved anvendelse af biosimilære lægemidler vil kunne investeres i udvidet adgang til behandling, forbedret infrastruktur eller ibrugtagning af nye, innovative behandlingsformer.

Biogen søger at maksimere forretningspotentialet ved at have en stærk, global biosimilær pipeline. Biosimilære lægemidler bidrager til Biogens vækst og udgør på samme tid en mulighed for at opnå besparelser, som sundhedssystemet kan reinvestere i nye, innovative behandlingsformer.

References
  1. European Medicines Agency (EMA). Biosimilære lægemidler: Overview. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview. Accessed: November 7th, 2022.
  2. Am Health Drug Benefits. 2013 Sep-Oct; 6(8): 469–478; afsnit 2 under “Barriers to Market Entry” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4031732/. Accessed September 19, 2022.